Γιώργος Βενετσάνος και Κατερίνα Ν. Θεοφίλη (Ζωγράφος) »Σπλαγχνίζομαι»

Γιώργος Βενετσάνος και Κατερίνα Ν. Θεοφίλη (Ζωγράφος) »Σπλαγχνίζομαι» Βιβλίο και cd (ποίηση, ζωγραφική, μουσική) – 2018.
Συμμετοχή στο βιβλίο: 100 εικαστικοί καλλιτέχνες από όλον τον κόσμο.